« Najít podobné dokumenty

Středočeský kraj - Zveřejnění rozhodnutí o 10. změně IP Skládka Hořovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Středočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.1

Praha:
<br> 15.1.2015
<br> Číslo jednací:
<br> 006106/2016/KUSK OŽP/VITK
<br> Spisová značka: SZ_144809/2015/KUSK/6
Oprávněná
úřední osoba:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Zveřejnění informace o rozhodnutí ve věci integrovaného povolení podle zákona
č.76/2002 Sb <.>
Krajský úřad Středočeského kraje,jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm.a)
zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o integrované prevenci“) <,>
ve znění pozdějších změn,zveřejňuje tímto v souladu s § 13 odst.9 zákona o integrované
prevenci,informaci o možnosti nahlédnout do vydané 10.změny rozhodnutí,která nabyla
právní moci dne 29.12.2015,pro zařízení:
„Skládka odpadu S-OO3 a kompostárna Hořovice – Hrádek“
uvedené v příloze č.1 k zákonu o integrované prevenci v kategorii 5.4 – skládky,které
přijímají více než 10 t denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t,s výjimkou
skládek inertního odpadu <.>
Provozovatelem zařízení je: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.se sídlem Pražská
1321/38a,102 00 Praha 10,IČ 493 56 089
Do rozhodnutí je možné nahlížet v Po a St 8:00 – 17:00 hod <.>,v ostatní pracovní dny po
telefonické domluvě na zdejším odboru,č.dveří 3098,po dobu zveřejnění <.>
Připomínáme,že rozhodnutí ve věci změny integrovaného povolení je zveřejněno na
internetových stránkách Ministerstva životního prostředí – http://www.mzp.cz/ippc <.>
Doba zveřejnění je 30 dnů <.>
Ing.XXXXX XXXXXX
odborný referent
na úseku životního prostředí
Vyvěšeno dne:
<br> Zborovská 11,150 21 Praha 5
<br> Sejmuto dne:
<br> tel.: 257 280 441
<br> fax: 257 280 170
<br> www.kr-stredocesky.cz


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Středočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz