« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Návrh -Stanovení OOP ve věci doč. omezení užívání pitné vody-obec Chodov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chodov-oznam.navrhu_OOP-omezeni_odberu_z_vodovodu,2019.pdf (174 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor životního prostředí
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Č.spisu: OŽP-5340/2019
Č.j.: MeDO-32964/2019-Aul-DS
Vyřizuje: Aulická,tel.: 379719263
Datum: 31.05.2019
<br> Veřejná vyhláška
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Domažlice,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 27 odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů ( zákon o vodovodech a kanalizacích),ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o
vodovodech a kanalizacích“,a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 30 zákona o
vodovodech a kanalizacích,zahájil dne 14.05.2019 řízení o návrhu opatření obecné povahy v souladu s § 15
odst.4 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 171 – 174 správního řádu ve věci
<br> dočasného omezení užívání pitné vody z veřejného vodovodu obce Chodov s platností do 30.09.2019
<br> z důvodu nedostatku pitné vody,který nelze z důvodu nedostatečných zdrojů vody a technických kapacit
nahradit,a to na základě návrhu podaného dne 14.05.2019 společností PRAVES,spol.s r.o <.>,IČ 18230547 <,>
se sídlem Petrovická 286,344 01 Domažlice,dále jen „navrhovatel“ <.>
<br> Vodoprávní úřad stanovuje podle ustanovení § 15 odst.6 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 172 odst <.>
3 správního řádu veřejné projednání na den
<br> 25.06.2019 (úterý) se schůzkou v 09:45 hod.na Obecním úřadě v Chodově <.>
<br> Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě
do 5 pracovních dní ode dne zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky <.>
<br> Text vlastního návrhu opatření obecné povahy zní takto:
<br>
<br> NÁVRH
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> ve věci dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Chodov
<br> Městský úřad Domažlice,odbor životního prostředí,jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanoven...

Načteno

edesky.cz/d/3043771

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz