« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: "Rekonstrukce tesařské dílny v Radonicích"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-3704.pdf (112 kB)
Městský úřad Domažlice
Odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 1,344 20 Domažlice
<br> SPIS.ZN.: OVÚP-3704/2019
Č.J.: MeDO-36870/2019-Ky
<br> DLE ROZDĚLOVNÍKU
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
podatelna@mesto-domazlice.cz
<br> DATUM: 30.05.2019
<br> OZNÁMENÍ
O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
<br> XXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Radonice 68,Milavče,344 01 Domažlice 1
<br> (dále jen "žadatel") dne 03.04.2019 podal návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy,která nahrazuje
územní rozhodnutí podle § 78a a 79 stavebního zákona,o umístění stavby podle § 92 stavebního zákona a
stavební povolení podle § 115 a 116 stavebního zákona o povolení stavby:
<br> "Rekonstrukce tesařské dílny v Radonicích"
Milavče,Radonice
<br> na pozemku parc.č.918/7 v katastrálním území Radonice u Milavčí <.>
<br> Druh a účel umisťované stavby :
<br> • jedná se o stavbu trvalou
<br> • nástavba a stavební úprava stávající stavby kravína pro změnu v užívání na tesařskou dílnu
<br> Stavba obsahuje :
<br> • nástavba bude provedena na severní části stávající stavby kravína o rozměrech 31,41 m x 19,62 m
<br> • dojde k odstranění staré střechy a všech vnitřních sloupů v dispozici stávající stavby kravína
<br> • stávající obvodové zdi budou navýšeny o 2 m
<br> • bude provedena nová krokvová soustava z dřevěných vazníků
<br> • bude provedena nová plechová střešní krytina
<br> • bude provedena nová elektroinstalace a osvětlení dílny <.>
<br> Umístění stavby na pozemku :
• Umístění stavby na pozemku bude provedeno dle ověřeného výkresu č.C3 situace stavby v měřítku
1 : 250,který vypracoval autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing.XXXXXX XXXXXXX,Husova XX <,>
<br> XXX XX,Domažlice,č.autorizace: 0201860 <.>
<br> Městský úřad Domažlice,odbor výstavby a územního plánování,jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),podle § 78a odst.5 staveb...

Načteno

edesky.cz/d/3038921

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz