« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení 16.ZPK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_260.pdf (126 kB)
IČO: 70890366 bankovní spojení:
Raiffeisenbank a.s <.>,pobočka Plzeň
č.ú.1063003350/5500
<br> PLZEŇSKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
SPIS.ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:
<br> DATUM: 29.05.2019
<br> Oznámení o konání 16.zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
<br> V souladu s § 42 zák.č.129/2000 Sb <.>,o krajích,informujeme o konání 16.zasedání
Zastupitelstva Plzeňského kraje <.>
<br> Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje,jednací sál Zastupitelstva Plzeňského
kraje,1.patro,č.dveří 174,Škroupova 18,Plzeň <.>
<br> Doba konání: 10.června 2019 od 10.00 hod <.>
<br> Program:
<br> Zahájení,úvodní formality
<br> 1.Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Změny ve výborech Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Roční zpráva o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2018 - Bc.Josef
Bernard
<br> 5.Poskytnutí dotací z rozpočtu kraje z dotačního programu Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019 - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Poskytnutí finančních prostředků z dotačního titulu Individuální dotace OKHE 2019
- Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu/titulu Podpora tělovýchovy a
sportu v roce 2019 - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Pravidla pracovních cest členů Zastupitelstva Plzeňského kraje - Bc.XXXXX XXXXXXX
<br> X.Závěrečný účet Plzeňského kraje a řádná účetní závěrka účetní jednotky Plzeňský
kraj za rok 2018 - JUDr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> XX.Bezúplatný převod pozemků a budov v k.ú.Číhaň - Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,středisko Klatovy x obec Číhaň - JUDr.XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XX.Bezúplatný převod pozemku v k.ú.Broumov u Zadního Chodova – Správa
a údržba silnic Plzeňského kraje,středisko Tachov x obec Broumov - JUDr <.>
XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XX.Bezúplatný převod pozemků v k.ú.Kunějovice a k.ú.Všeruby u Plzně – Správa a
údržba s...

Načteno

edesky.cz/d/3034657

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz