« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 9. zasedání Rady města Třebenice ze dne 15.05.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 9. zasedání Rady města Třebenice ze dne 15.05.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br>
<br> Usnesení rady města z 9.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 15.5.2019 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.9/1/2019
<br> RM schvaluje program svého jednání <.>
<br> Usnesení č.9/2/2019
<br> RM bere na vědomí stav účtu k 15.5.2019 <.>
<br>
Usnesení č.9/3/2019
<br> RM schvaluje kontrolu plnění usnesení <.>
<br>
Usnesení č.9/4/2019
<br> RM vzala na vědomí bez připomínek informaci ředitele Základní školy a mateřské školy
Třebenice,p.o <.>,Paříkovo náměstí 133,411 13 Třebenice,IČO: 71012117 o vývoji splácení
dlužné částky p.a dalším postupu školy <.>
<br>
Usnesení č.9/5/2019
<br>
RM schválila předložit zastupitelstvu návrh na Závěrečný účet města Třebenice za rok 2018 <.>
Přílohami návrhu ZÚ jsou: výkaz FIN 2-12 M,Výkaz zisku a ztrát,Rozvaha,Příloha a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Třebenice za rok 2018 <.>
<br>
Usnesení č.9/6/2019
<br>
<br> RM schválila předložit zastupitelstvu návrh na Účetní závěrku města Třebenice za rok 2018 <.>
Přílohami návrhu jsou: výkaz FIN 2-12 M,Výkaz zisku a ztrát,Rozvaha,Příloha a Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření města Třebenice za rok 2018 <.>
<br>
<br>
Usnesení č.9/7/2019
<br>
RM schválila předložit zastupitelstvu návrh na rozpočtové opatření č.1/2019 k rozpočtu města
Třebenice na rok 2019 <.>
<br>
Usnesení č.9/8/2019
<br>
RM schválila žádost paní,<,> na
zařazení změny do územního plánu – p.p.č.490 o celkové výměře 3489 m2,druh pozemku:
zahrada v obci a k.ú.Třebenice,zapsané na LV 862 u Katastrálního úřadu pro Ú...

Načteno

edesky.cz/d/3034381

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz