« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – místní poplatky, hazardní hry, pomocná personální evidence

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-30 - VŘ Brno-Bystrc
Oznámení o vvhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku Statutární město Brno,MČ Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ“ Brno-Bystrc se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na pozici:
<br> místní poplatky,hazardní hry,pomocná personální evidence
<br> — úvazek 40 hod./týden,platová třída 9,pracovní poměr na dobu určitou zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou,předpokládaný náslup pravděpodobně od 01.10.2019,zapracování formou dohody mimo pracovní poměr nejlépe od 01.07.2019.Místem výkonu práceje ÚMČ limo-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jakje výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Přednoklmliř pro vznik pracovního po mém
<br>.státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena) <,>
<br> ' dobrá znalost českého jazyka <,>
<br> a splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy
<br> Dále požadujeme: - VŠ,případně i SŠ vzdělání s maturitní zkouškou,' znalost práce na PC (Excel,Word),<.> časovou flexibilitu,<.> odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.Zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou <.>
<br> Přihláška musi obsahoval; - jméno,příjmení a titul uchazeče,- datum a místo narození uchazeče,o státní příslušnost uchazeče,<.> místo trvalého pobytu uchazeče,o číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-l...

Načteno

edesky.cz/d/3033545

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz