« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - DSO Lazce - pozvánka na shromáždění, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva_o_výsl._přezkum._hospodaření.pdf (1770 kB)
<,> AJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE
<br> 00 QR EKONOMICKÝ
<br> oDo'LENí PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ oscí A KONTROLY o \ Sk upova 18,306 13 Plzeň
<br> “ *" ekono\“\
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: PK-EK/2580/18
<br> Zpráva o výsledku přezkoumvání hospodaření DSO Odpad.hosp.Lazce,ICO: 18232493 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 26.10.2018 06.03.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Odpad.hosp.Lazce p.o.box 10,346 01 Horšovský Týn
<br> Přezkoumané období: 1.1.2018 - 31.12.2018
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXX XXXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXXXX XXXXXXXXX - účetní DSO Lazce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se wchází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 20.11.- 5.1.2017
<br> Rozpočtová opatření RO č.1 - 2/2018,zveřejněna v řádném termínu
<br> Schválený rozpočet schválen Shromážděním členských obci dne 5.12.2017 jako schodkový,schodek hrazen z přebytků minulých let
<br> Střednědobý výhled na období 2018 - 2021 schválen Shromážděním
<br> rozpočtu členských obcí 5.12.2017
<br> Závěrečný účet za rok 2017 schválen Shromážděním členských obcí
<br> DSO dne 19.6.2018 bez výhrad,návrh zveřejněn na úředních deskách členských obcí od 14.5.- 18.6.2018
<br> Bankovní výpis Česká spořitelna za období leden - prosinec 2018
<br> Faktura číselné řady 1 - 10 - došlé faktury
<br> Hlavní kniha sestavena k 31.12.2018
<br> Kniha došlých faktur za období lede...
Pozvánka_na_schůzi.pdf (117 kB)
SSDRUŽENÍDRUŽENÍ OBCÍOBCÍ PROPRO ODPADOVÉODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍHOSPODÁŘSTVÍ LAZCE LAZCE
PPOŠTOŠT.<.> SCHRÁNKASCHRÁNKA 10,346 01 H 10,346 01 HORŠOVSKÝORŠOVSKÝ T TÝNÝN
<br> P O Z V Á N K A NAP O Z V Á N K A NA
58.58.SHROMÁŽDĚNÍSHROMÁŽDĚNÍ ČLENSKÝCHČLENSKÝCH OBCÍOBCÍ SDRUŽENÍ OBCÍ PRO SDRUŽENÍ OBCÍ PRO
<br> ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LAZCE,ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ LAZCE <,>
<br> KTERÉKTERÉ SESE KONÁKONÁ VV ÚTERÝÚTERÝ 11.11.ČERVNAČERVNA 2019 2019 VEVE 12 12 HODINHODIN
<br>
VV SÁLESÁLE RESTAURACERESTAURACE KVÍČOVICKÁ HOSPŮDKA KVÍČOVICKÁ HOSPŮDKA VV K KVÍČOVICÍCHVÍČOVICÍCH
<br> Program jednání:
<br> 1.Zahájení,uvítání přítomných
Volba mandátové,volební a návrhové komise
<br> 2.Kontrola plnění usnesení z minulého shromáždění
3.Zpráva o činnosti předsednictva od minulého shromáždění
4.Zpráva o činnosti sro.Lazce-Gis v roce 2018- 2019
5.Zpráva o stavu účtu Sdružení obcí a platbě členských příspěvků k 31.5.2019
6.Projednání a schválení závěrečného účtu a auditu hospodaření za rok 2018
<br> 7.Diskuse,informace hostů
8.Usnesení,závěr
<br> Na závěr bude podáváno občerstvení pro účastníky shromáždění
<br>
Účast zástupce Vaší obce je velmi nutná !
<br> ¨ Členové předsednictva Sdružení obcí (zástupci obcí a měst Bělá nad Radb.<,>
Blížejov,Domažlice,Holýšov,Horšovský Týn,Mířkov,Mrákov a Poběžovice)
se sejdou v 11 hodin na stejném místě na schůzi předsednictva Sdružení obcí <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXX RNDr.XXXXX XXXXXX
….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
předseda Sdružení obcí pro odpad.hospodářství jednatel
Lazce
<br>
Sdružení obcí pro odpadové hospodářství LAZCE
Pošt.schránka 10,346 01 Horšovský Týn
P O Z V Á N K A NA
které se koná v úterý   11.června 2019 ve 12 hodin
<br>
<br>
2019-05-28T12:27:13+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3030388

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz