« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení – investiční technik

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-27 - VŘ Brno-Bystrc
Oznámení 0 vvhlášení výběrové řízení na místo úředníka územního samosprávného celku
<br> Statutární město Brno,Městská část Brno-Bystrc,tajemník ÚMČ Brno—Bystrc se sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,ve znění pozdějších právních předpisů,výběrové řízení na pozici:
<br> investiční technik — platová třída 10
<br> Nástup po skončení výběrového řízení,ideálně v průběhu měsíce června 2019,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden <.>
<br> Místem výkonu práce je ÚMČ Brno-Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb.— platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru o státní občanství ČR,u cizich státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,<.> bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jakoby nebyla odsouzena),<.> dobrá znalost českého jazyka <.>
<br> Požadavkv.vzdělání VŠ technického,nejlépe však stavebního směru,případně ÚSO vzdělání stavebního směru.znalost práce na PC,- komunikační dovednosti,<.> psaný projev na dobré stylistické i gramatické úrovni,<.> samostatnost a logické myšlení,' odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.Výhodou praktické zkušenosti s agendou podpor,dotačních programů & účelově vázaných prostředků,dozorování investičních akcí či staveb v oblasti a činnosti veřejné správy,znalost zákona o veřejných zakázkách a znalost rozpočtové skladby obcí <.>
<br> Náležitosti písemné přihlášlw ' jméno,příjmení a titul uchazeče,0 datum a místo narození uchazeče,o státní příslušnost uchazeče,místo ...

Načteno

edesky.cz/d/3021790

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz