« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – oprava povrchu na ul. Sokolnická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-27 - VV MMB_0220275_2019 - příloha
5
<br> m
<br> 9
0
<br> m
<br> V
5
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 3
0
0
<br> m
<br> 5
<br> m
<br> V
5
<br> R
<br> o
<br> v
<br> i
<br> n
<br> y
<br> II
/3
<br> 8
0
<br> II
/3
<br> 8
0
<br> II
/3
<br> 8
0
<br> 6
0
0
<br> m
<br> 6
0
0
m
<br> 4
0
0
<br> m
<br> II
/3
<br> 8
0
<br> II
/3
<br> 8
0
<br> 1
0
0
<br> m
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 4
0
0
<br> m
<br> 3
0
0
<br> m
<br> 6
0
0
<br> m
<br> 6
0
0
m
<br> V
5
<br> 3
0
0
<br> m
<br> 5
0
0
<br> m
<br> 2
0
0
<br> m
<br> 4
0
0
<br> m
<br> Roviny
<br> Roviny
<br> Roviny
<br> R
<br> o
v
in
<br> y
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> OPRAVA PORUCH VOZOVKY
<br> 067/2019
<br> 04/2019
<br> 4x A4
<br> -
<br> 1
RDS
<br> cs
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> A
<br> B
<br> C
<br> D
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> DETAIL B
<br> DETAIL C DETAIL D
<br>
2019-05-26T18:49:09+0200
Ing.XXXXXX XXXX dfXXaXcXXdffXXcdecXXXXbXXeddXXaXeaXeXdXX
2019-05-27 - VV MMB_0220275_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0220275/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0220275/2019 Ing.Lang /542174217 27.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-100544-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 29.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II.třídy Sokolnická a na místní pozemní komunikaci Roviny podle dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu opravy povrchu komunikace na ul.Sokolnická <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je 15.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o
<br> záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných ...

Načteno

edesky.cz/d/3021788

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz