« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města směnit hmotnou nemovitou věc 17/2019 - pozemky v k. ú. Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_17_2019.pdf (400 kB)
Město Domažlice
Odbor správy majetku MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr
<br> směnit hmotnou nemovitou věc <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
<br> (17/2019)
<br> Zastupitelstvo města na svém 10.zasedání dne 22.05.2019 svým usnesením č.:
<br> 191 - schvaluje záměr směnit části pozemků p.č.4296/1,p.č.4304,p.č.4312/3,p.č.4315 a p.č <.>
4316,vše v k.ú.Domažlice,vymezené situačním plánkem o celkové výměře 3533 m2
<br> Domažlice 24.05.2019
Bc.XXXXXX XXXXX
<br> vedoucí odboru správy majetku
v z.XXXXXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
<br> Telefon: XXX XXX XXX Fax: 379 722 763 Bank.spojení:109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300
<br>
344 20 Domažlice
<br> 2019-05-24T11:02:14+0200

Načteno

edesky.cz/d/3020837

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz