« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/39 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-4179/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/39 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Libuš na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-4179/2019
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 7/39
<br> ze dne 24.5.2019
<br> k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - XXXXX na vrub kapitoly XXXX -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
1.úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy ve výši 988,90 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
<br> usnesení
<br> 2.poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - XXXXX na spolufinancování projektu
podpořeného z Operačního programu Praha - Pól růstu ve výši 988,90 tis.Kč dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
Termín: 27.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-7196
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.7/39 ze dne 24.5.2019
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP - XXX XXXXXXX Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP X XXXX -XXX,90
C e l k e m -988,90
<br> III.Úprava rozpočtu běžných výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> Praha - XXXXX XXXXXXXXXXXXX Přístavba mateřské školy K Lukám,Praha X - XXXXX XXXX XXXX XX XXXX XXX,XX
C e l k e m 988,90
<br> Městská část Číslo akce Účel / Název akce
<br> Odbor/Organizace
<br> POL
<br> Úprava celkových
nákladů*/ (v tis.Kč)
<br> 0,00
<br> ODPA
<br> Číslo akce Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč)UZ ORJ
<br> UZ ORJ Úprava rozpočtu (v tis.Kč)
<br>
<br> Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 968
<br> ze dne 20.5.2019
<br> k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - XXXXX na vrub kapitoly XXXX -
rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
<...

Načteno

edesky.cz/d/3016630

Meta

Stavby   Stavební informace   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz