« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/35 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlav OVO-4180/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.7/35 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství, mládež a sport v roce 2019 na posílení mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení, zřizovaných hlav OVO-4180/2019
Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo 7/35
<br> ze dne 24.5.2019
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu v kapitole 04 - Školství,mládež a sport v roce 2019 na posílení
mzdových prostředků pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a školských
<br> zařízení,zřizovaných hlavním městem Prahou a městskými částmi hlavního města Prahy
<br>
<br> Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
1.Radě HMP
<br> 1.zajistit realizaci bodu I.tohoto usnesení
Termín: 27.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-7321
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP č.7/35 ze dne 24.5.2019
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> ROZ MHMP 0091654 záloha na přebytek hospodaření z r.2018 - 8115 0416 100 000,00
ROZ MHMP 0091652 záloha na přebytek hospodaření z r.2018 - 8115 0416 200 000,00
<br> C e l k e m 300 000,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> ROZ MHMP 0091654 rezerva - posílení mzdových prostředků pro PO 3299 5909 0416 100 000,00
ROZ MHMP 0091652 rezerva - posílení mzdových prostředků pro MČ 3299 5909 0416 200 000,00
<br> C e l k e m 300 000,00
<br> POL
<br> Účel / Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč)
<br> Číslo akce Účel / Název akce Úprava rozpočtu (v tis.Kč)ODPA
<br> ORJ
<br> UZ ORJ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Číslo akceOdbor/Organizace
<br> Odbor/Organizace
<br> POLODPA UZ
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.2/18 ze dne 13.12.2018 byl schválen rozpočet
vlastního hlavního města Prahy na rok 2019,jehož součástí byly schváleny i objem...

Načteno

edesky.cz/d/3016629


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz