« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – veřejné projednání Návrh Regulačního plánu V Aleji, k.ú. Holásky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-24 - VV MMB_0215012_2019
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> __________________________________________________________________________________________
<br>
<br> č.j.: MMB/0215012/2019
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 67 odst.1,2,3,zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25
<br> odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br>
<br> Návrhu Regulačního plánu V Aleji,k.ú.Holásky <,>
<br> upraveného dle § 65 odst.5 stavebního zákona <.>
<br>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> ve středu 26.června 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.426 ve IV.podlaží <.>
<br>
Řešená plocha se nachází v městské části Brno-Tuřany,v katastrálním území Holásky.Návrh Regulačního plánu
<br> navrhuje v dané lokalitě zástavbu rodinnými domy,doplněnou jedním polyfunkčním objektem při ulici V Aleji <.>
<br>
<br> Návrh regulačního plánu bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od pátku 24.05.2019 do středy 03.07.2019
<br> v budově Magistrátu města Brna,v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží,Kounicova 67,Brno,a dále je k
<br> dispozici na internetové adrese:
<br>
<br> https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-
a-rozvoje/dokumenty/upd/porizovane-podrobnejsi-upd/regulacni-plan-v-aleji-ku-holasky/navrh-rp-v-aleji/navrh-rp-
pro-verejne-projednani/
<br>
Dle § 67 odst.2 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne v...

Načteno

edesky.cz/d/3015613

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz