« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Návrh závěrečného účtu za r.2018 - DSO Lazce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh_ZU_DSO_Lazce_2018.pdf (357 kB)
Licence: DI8A XCRGBZUC / ZN2 (01012018 / 01012018)
<br> DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2018
(v Kč)
<br> sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
identifikační číslo 18232493
název DSO spolek pro odpadové hospodaření obcí Lazce
ulice,č.p <.>
obec Lazce
PSČ,pošta 34601
<br> Kontaktní údaje
telefon 379722527
fax
e-mail
WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> 06.05.2019 19h51m44s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1/ 6
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy
Nedaňové příjmy 101 000,00 101 000,00 100 101,52
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery 56 000,00 356 000,00 354 653,00
Příjmy celkem 157 000,00 457 000,00 454 754,52
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 101,52
214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 000,00 101,52
21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.1 000,00 1 000,00 101,52
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady 100 000,00 100 000,00 100 000,00
232 Ostatní nedaňové příjmy 100 000,00 100 000,00 100 000,00
23 Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy 100 000,00 100 000,00 100 000,00
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 101 000,00 101 000,00 100 101,52
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 101 000,00 101 000,00 100 101,52
4121 N...

Načteno

edesky.cz/d/3014566


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz