« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 2502/1, k. ú. Nové Město, Malá Štěpánská 2033/8, Praha 2 TSK-4153/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 2502/1, k. ú. Nové Město, Malá Štěpánská 2033/8, Praha 2 TSK-4153/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Malá Štěpánská 2033/8,Praha 2 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP! P
<br> budoucí vypůjčitel: XXXXXXXX XXXXXXXX Malá Štěpánská XXXX/X,Praha X
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha !,nej později do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 24.5.2019 Poslední den zveřejnění: 8.6.2019
<br> / XXXXXX XXXXXXXXXX referent obchodního oddělení
<br> TECH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> _.111.01,PRM—W,a.s <.>
<br> Rasnovka 770111,110 00 PRM-151 1 13
<br> 9193620182,parc.č.2502/1,k.ú.Nové Město,Praha 2

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz