« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Duškova, Mozartova TSK-4126/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Duškova, Mozartova TSK-4126/2019
Hlavn1 město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.rn.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) V platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace DUŠKOVA; MOZARTOVA parc.č.4887/1,4889/1 k.ú.Smíchov za účelem stavebního záboru pro oprava uliční a dvorní fasády
<br> lokalita: PRAHA 5 období: od 17.6.2019 do 11.8.2019 (56 dnů) výměra: 36 m2
<br> budoucí nájemce TRANGO S.R.O.Sídlo: Šperlova 735/22,149 00 Praha 4
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX OS Jihozápad telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br> První den zveřejnění: 24.5.2019 Poslední den zveřejnění: 8.6.2019
<br> lCKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ Půdpl'sradeŘ—řářnká- _ _ _ 110 00 Praha 1.Rasnovka i'm/5 Obiastni sprava J1k-1()ZN_WJ__ __ Pracoviště: Praha 5.Dst-rovslmhu 203/3.3 <.>
<br> TE
<br> „___-—-———— '

Načteno

edesky.cz/d/3013711


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz