« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-4144/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-4144/2019
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řasnovka 8/770,110 00 Praha i
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění stavby dočasné pevného stánku:
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období W223“ Lokalita MČ IČO Parcelníč.kat.území AGLs.r.o <.>,Na chobotě 16.05.2019- Makovského /pod - 1 9 354 0320.<.>.<.>,<.>,17 24718076 1 O R !1 !,125/2,Praha 6,16300 31.12.2019 10 premostemm Slanska/ 404/2 EW XXXXXX XXXXXX,Kaprova XX XX XXXX X/XX/XXX/XXXX XX/XX,XXX XX,Praha 1- Staré 31“ 12 2019 5 Zelený pruh 4 05621291 3162,3165 Krč Město ' '
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s <.>,Řásnovka 8,1 10 00,Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení
<br> telefon:XXX XXX XXX
<br> První den zveřejnění: 24.05.2019 Poslední den zveřejnění: 08.06.2019
<br> Pot_3 643 93350
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> f/
<br> Radek Petrasek
<br> podpis a Ofis/c razítka
<br> TEGH.SPRÁVA KOMUNIKACÍ
<br> hl.m.PRAHY,a.s <.>
<br> Řásnovka 770/8,110 00 PRAHA 1.<.>.<.> 39

Načteno

edesky.cz/d/3013705


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz