« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Výzva č.24 nositele ITI PMO - Realizace opatření pro řešení povodní II PRI-4141/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva č.24 nositele ITI PMO - Realizace opatření pro řešení povodní II PRI-4141/2019
Strana 1 z 15
<br>
<br>
<br> Hlavní město Praha jako nositel Integrované strategie pro ITI
<br> Pražské metropolitní oblasti
<br>
<br> vyhlašuje
<br> 24.výzvu k předkládání projektových záměrů
<br>
<br> ----REALIZACE OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ POVODNÍ II.----
<br>
<br> VAZBA NA VÝZVU 83.VÝZVU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRO ITI
<br> STANOVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTNUTÍ PODPORY
<br> V RÁMCI INTEGROVANÝCH STRATEGIÍ „OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ
<br> PROSTŘEDÍ 2014 – 2020“
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 z 15
<br>
<br>
<br>
<br> Identifikace výzvy
<br> Operační program Operační program Životní prostředí 2014 - 2020
<br> Specifický cíl OP ŽP SC 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření
<br> Číslo výzvy MŽP 83
<br> Číslo výzvy nositele ITI Výzva č.24 – Realizace opatření pro řešení povodní II <.>
<br> Opatření integrované strategie Opatření 2.1.2: Realizace opatření pro řešení povodní
<br> Podopatření integrované
strategie
<br> Nerelevantní
<br> Druh výzvy Kolová
<br> Název pracovní skupiny Řídicího
výboru ITI
<br> Pracovní skupina Opatření pro řešení povodní II <.>
<br> Termíny
<br> Datum a čas vyhlášení výzvy
nositele ITI
<br> 23.5.2019,16:00
<br> Datum a čas zahájení příjmu
projektových záměrů do
pracovní skupiny
<br> 23.5.2019,16:00
<br> Datum a čas ukončení příjmu
projektových záměrů do
pracovní skupiny
<br> 31.5.2019,16:00
<br> Datum a čas jednání pracovní
skupiny Řídicího výboru ITI
<br> 7.6.2019,11:00
<br> Datum zahájení realizace
projektu
<br> Datem zahájení realizace projektu se rozumí datum prvního
právního úkonu týkajícího se aktivit projektu,na které jsou
vynaloženy způsobilé výdaje.Datum zahájení realizace projektu
může být stanoven nejdříve na 1.1.2014,a to i v případě,že
první právní úkon byl učiněn před tímto datem <.>
<br> Datum ukončení realizace
projektu
<br> Do 31.12.2023
Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti
o podporu v MS2014+ <.>
<br>
<br>
<br> Strana 3 z 15
<br>
<br>
<br>
<br> Podpora
<br> Celková čá...

Načteno

edesky.cz/d/3011101

Meta

Stavby   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz