« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Korunní, Slezská PKD-4135/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Korunní, Slezská PKD-4135/2019
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAvNíHo MĚSTA PRAHY |||||||l|||l||||l|„||||ll|||||||ll|l|||lÍllllllllllll111111111 Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPBBSJWG <.>
<br> Česká televize
<br> Na hřebenech II 1 132/4 147 00 Praha 4
<br> IČ: 000273 83
<br>.Vyřizuje/tel.: XXXX XXXXXXX,Mgr.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXX/XXXX/OX/Jv Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MHMP 823772/2019PKD 22.5.2019
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.č 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Korunní,Slezská,náměstí Míru,podané dne 6.5.2019 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m Prahy— odbor služby dopravní policie vydává
<br> podle ust.& 77 odst.1 písm.c),odst.5 á š 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy —
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Korunní,Slezská,náměstí Míru
<br> spočívající vumístění dopravního značení B28,E13,ESe na místní komunikaci Korunní,Slezská,náměstí Míru v rozsahu parkovacích pruhů,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 9.1.2,019 č.j.: KRPA-5693-1/ČJ-2019-0000DŽ,TP 66 a vyhláškouc “ 294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> b) Dopravní značky musí být v ref...

Načteno

edesky.cz/d/3011096

Meta

Dopravní informace   Filmování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz