« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Návrh změny ÚPmB B2/18-RP – Roosveltova, MČ Brno-střed, k.ú. Město Brno a návrh změny RP Městské památkové rezervace Brno, RP MPR 1/18 – Roosveltova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-22 - VV MMB_0189415_2019
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor územního plánování a rozvoje
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Magistrát města Brna
<br> Odbor územního plánování a rozvoje
<br> ___________________________________________________________________________________
<br>
<br> Č.j.: MMB/0189415/2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br>
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR) jako pořizovatel územně plánovací
<br> dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 55b odst.2 ve spojitosti s § 52 odst.1,2,3 a 4 a § 73
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů,a § 25 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br>
<br> veřejné projednání
<br>
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna B2/18-RP -
<br> Rooseveltova,MČ Brno-střed,k.ú.Město Brno
<br>
<br> a
<br>
<br> Návrhu změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Brno
<br> RP MPR 1/18 – Rooseveltova
<br>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat
<br>
<br> v úterý 25.června 2019 v 16:00 hod
<br> v budově Magistrátu města Brna,Kounicova 67,Brno <,>
<br> v zasedací místnosti č.360 ve III.podlaží <.>
<br>
Předmětem změny je vytvořit územní podmínky pro dostavbu štítové zdi objektu Rooseveltova 4 vymezením
<br> návrhové plochy smíšené jádrové SJ a prověřit možnost umístění plochy pro podzemní garáže v jižní části parku
<br> v souladu s výsledky ideové architektonicko-urbanistické soutěže „Park Rooseveltova v Brně“ vyhlášené
<br> Městskou částí Brno-střed.Vzhledem k významu tohoto městského veřejného prostoru navazujícího
<br> na rekonstruovaný předprostor Janáčkova divadla na území Městské památkové rezervace Brno lze tuto změnu
<br> považovat za změnu celoměstského významu,která bude pořizována zkráceným postupem dle ustanovení §55a
<br> a §72 stavebn...

Načteno

edesky.cz/d/3008304

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz