« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – pokládka povrchu na ul. Řípská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-22 - VV MMB_023315_2019 příloha 1
m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> 500m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
A
<br> B
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 05/2019
<br> 6xA4
<br> -
<br> 1RDS
<br> cs
<br> SITUACE DIO - DETAIL B
<br> SITUACE DIO - DETAIL C
<br> SITUACE DIO - DETAIL D SITUACE DIO - DETAIL E SITUACE DIO - DETAIL F
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br>
2019-05-22T08:54:11+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXcXXbadXdXbXXXXXXXdXXbXdXfdXbXXXbXXeXXX
2019-05-22 - VV MMB_023315_2019 příloha 2
6
0
0
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> 600m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 177/2017
<br> 05/2019
<br> 3xA4
<br> -
<br> 2RDS
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
A
<br> B
<br> C
D
<br> E
<br> F
<br> SITUACE DIO - DETAIL A DETAIL B
<br> DETAIL C DETAIL D DETAIL E DETAIL F
<br> cs
<br>
2019-05-22T08:53:59+0200
Ing.XXXXXX XXXX aaXXcXXXXaXdXXXdXXfeXfXXdXXbXbbXXeXXdcXc
2019-05-22 - VV MMB_023315_2019 příloha 3
14t
<br> 14t
<br> 14t
<br> 14t
<br> 6,5t
<br> 14t
<br> 14t
<br> 6,5t
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
177/2017
<br> 05/2019
<br> 6xA4
<br> -
<br> 5RDS
<br> cs
<br> B
<br> A
<br> C
<br> D
<br> DETAIL - A DETAIL - B DETAIL - C
<br> DETAIL - D
<br> E
<br> DETAIL - E
<br> DETAIL - F
<br> F
<br>
2019-05-22T08:52:58+0200
Ing.XXXXXX XXXX XXXXXXaaXXXfcXcXXXbcXXdXeXXdXcXdXcdXXfeX
2019-05-22 - VV MMB_023315_2019 příloha 4
m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> 500m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
A
<br> B
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 05/2019
<br> 6xA4
<br> -
<br> 4RDS
<br> cs
<br> SITUACE DIO - DETAIL B
<br> SITUACE DIO - DETAIL C
<br> SITUACE DIO - DETAIL D SITUACE DIO - DETAIL E SITUACE DIO - DETAIL F
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br>
2019-05-22T08:53:24+0200
Ing.XXXXXX XXXX aaXXXXdXeXbeXaXbfXXXcXXbXXfXdaXXcXXXXXXf
2019-05-22 - VV MMB_023315_2019 příloha 5
6
0
0
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> m
in
<br> 3
<,> 2
<br> 5
m
<br> 600m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
A
<br> B
<br> C
D
<br> E
<br> F
<br> SITUACE DIO - DETAIL A DETAIL B
<br> DETAIL C DETAIL D DETAIL E DETAIL F
<br> 177/2017
<br> 05/2019
<br> 3xA4
<br> -
<br> 3RDS
<br> cs
<br>
2019-05-22T08:53:46+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXXedXeeXXXaXeXceXXXXXfeXXXeXXXXXXbabaXb
2019-05-22 - VV MMB_023315_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0203315/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0203315/2019 Ing.Lang /542174217 22.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-91633-5/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 10.5.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.třídy Kaštanová,Černovická,Olomoucká,Bělohorská,na silnicích III.třídy
<br> Řípská (mimo nájezdové rampy na D1),Sokolova,Tuřanka,na místních pozemních
<br> komunikacích Řípská,Kšírova,Těžební,Bedřichovická,Švédské valy a na veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích příjezdová komunikace k Letišti Brno – Tuřany,výjezd od čerpací
<br> stanice Robin Oil na ul.Řípská,kruhový objezd Bělohorská – Olomoucká – Hviezdoslavova
<br> podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu pokládky povrchu komunikace na ul.Řípská <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 1.6.– 2.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000...

Načteno

edesky.cz/d/3008302

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz