« Najít podobné dokumenty

Město Kolín - ÚZemní rozhodnutí o dělení pozemku parc.č. 73/52, v katastrálním území Dománovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kolín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obec Domanovice_Domanovïce_p.c. 73_52_deleni pozemku_uzemni rozhodnuti (383,7 kB)
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Žadatel: Naše čj.: MUKOLIN/SU 28350/19-Nov
Obec Dománovice,IČO 00473707
Dománovice 9
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 7618/2019
<br> Počet listů: 4
Příloh/listů: 1
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: josef.novotny@mukolin.cz
<br> Datum: 13.05.2019
<br>
<br>
- dělení pozemku v obci Dománovice
- pozemek parc.č.73/52,v katastrálním území Dománovice
<br>
<br> Územní rozhodnutí
<br> Výroková část:
<br> Dne 19.03.2019 podala Obec Dománovice,IČ 00473707,Dománovice 9,280 02 Kolín 2,žádost o vydání
územního rozhodnutí o dělení pozemku: dělení pozemku v obci Dománovice,pozemek parc.č.73/52 <,>
v katastrálním území Dománovice <.>
<br> Městský úřad Kolín,odbor výstavby - stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen "stavební
zákon"),posoudil návrh podle ustanovení § 84 až 91 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o
podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v platném znění,a na
základě tohoto posouzení vydává podle ustanovení § 82 a 92 stavebního zákona a § 12 vyhlášky č <.>
503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,v
platném znění <,>
<br> rozhodnutí o dělení pozemku <,>
<br> pozemek parc.č.73/52,v katastrálním území Dománovice <,>
<br> a pro realizaci dělení předmětného pozemku stanoví tyto podmínky:
<br> 1) Dělení pozemku parc.č.73/52,v katastrálním území Dománovice,bude provedeno dle geometrického
plánu č.81-4068/2019,zhotovený Geodézie Kolín s.r.o <.>,úředně ověřil Ing.XXXX XXXXXX XX.XX.XXXX pod č <.>
XXX/XXXX,odsouhlasil Katastrální úřad pro Středočeský kraj Katastrální pracoviště Kolín dne 06.03.2...

Načteno

edesky.cz/d/2998587

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kolín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz