« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172, 173, 174 zákona č. 500/2004 Sb., Ulice Švermova, veřejně přístupná účelová komunikace, u objektu č.o. 9, Brno – instalace VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ), změna organizace dopravy a souvi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 3061 19 Svermova 9 V 12c
DETAIL PROVEDENÍ: _
<br> OBRUBA
<br> 0.125 *
<br> ZELEN
<br> LEGENDA:
<br> !.IPA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ;,? Wa NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> POZNÁMKA: Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP č,65,TP &.133 a s ustanovením zákonu č.3601/2000 Ěšb
<br> POTVRZENÍ SOUHLASU S PROJEKTOVUU DOKUMENT/W DOPRAVNÍHD ZNAČENÍ:
<br> mm 3 JW
<br> MAGISTRÁT M EŠTA an NA
<br> Odbor
<br> dsa-"E '5'
<br> Kounicova "7 601 67 BRNO
<br> -015- „(M
<br> ZNAKOM sr.o.— ZENGROVA 2694/4,635 00 BRNO,TEL.502 593 383,ZNAKOM©ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ RYBNÍČEK 12.6.02 00 BRNO)
<br> Vypracomk r; Zodpovědný projektant-,Řediteh
<br> XXXXXX XXXX „%AW XXXXXX XXXX rv—fw Radek SUCHDMEL
<br> PUdPÍEi li,/' f'X—“ Podpnl L/' ( mph: 502 593 383,_
<br> Technická konkqlfu: ',I v Valiant? prnjektggt: ) ť -
<br> XXXX XXXXXX „% XXXX XXXXXX / / ;;X/X /.--f <,>
<br> MPG: fix—L,<.> : nadpis: ffi—u_i,bav/“"" ' ZNAKOM sm,ZENGRDVA 2594/5 515 00 BRNO
<br> Místo: BRNO — u.ŠVERMOVA Čísla zak.: 1920044©
<br> Silnice: účelové komunikace Formát: 420x297
<br> Stomčení úseku: — Datum: 12/2018-
<br> Akce: Číslo přňony: ŠVERMOVA 9 - VDZ V12a 1
<br> Obsah: MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU
BB 3061 19 Verejna vyhlaska Stanoveni ulice Svermova c o 9 V 12c
ODBOR DOPRAVY,KOUNICOVA 67,601 67 BRNO
<br>
<br>
<br> Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje Brno dne
<br> MMB/0012338-2/2019
<br> Zn OD/0012338-2/VOS
<br> 5400/OD/MMB/0012338/2019 Ing.Vosinek
<br> Vlastimil
<br> tel.542 174 294
<br> 2019-05-16
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
o opatření obecné povahy ve smyslu ustanovení §§ 172,173,174 zákona č.500/2004 Sb <.>
<br> (správní řád).Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně 15-ti dnů <.>
<br> Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Švermova,veřejně přístupná účelová komunikace,u objektu č.o.9,Brno – instalace
<br> VDZ V 12c ( Zákaz zastavení ),změna organizace dopravy a související změna místní úpravy
<br> provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,ulice Švermova,veřejně
<br> přístupná účelová komunikace,u objektu č.o.9,– změna trvalého značení,zpracované společností
<br> ZNAKOM s.r.o <.>,se sídlem Zengrova 4,615 00 Brno,IČ 26264641 a projednaného s dotčeným
<br> orgánem ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu,formou vyjádření pod
<br> názvem „Návrh místní úpravy provozu na ulici Švermova u objektu č.o.9 v Brně – stanovisko‘‘ <,>
<br> dotčeného orgánu – Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje <,>
<br> Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,pod č.j.: KRPB-
<br> 14727-1/ČJ-2019-0600DI-KOL,ze dne 1.2.2019,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o
<br> silničním provozu
<br>
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/2995108

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz