« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č.1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_246.pdf (83 kB)
NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE
č.1/2019
<br> o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
<br> Rada města Domažlice se usnesla dne 14.05.2019 usnesením č.684 vydat v souladu
s ustanovením § 11 odst.1 a 2 a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2 písm.d)
zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),toto nařízení,kterým se vyhlašuje
záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:
<br> Článek 1
<br> Město Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesní hospodářské osnovy dle
ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona.Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány
v zařizovacím obvodu,který tvoří následující katastrální území:
<br> část k.ú.Hradiště u Domažlic Radonice u Milavčí
Pleš Horoušany u Hostouně
Chrastavice Mutěnín
Poběžovice u Domažlic Mostek u Rybníku
Novosedly u Rybníku
<br> celá k.ú.Bělá nad Radbuzou Bystřice u Bělé nad Radbuzou
Čečín Černá Hora u Bělé nad Radbuzou
Doubravka u Bělé nad Radbuzou Smolov
Újezd u Sv.Kříže Železná u Smolova
Babice u Holubče Holubeč
Hostouň u Horšovského Týna Mělnice
Mirkovice Přes
Skařez Slatina u Hostouně
Svržno Štítary nad Radbuzou
Luženice Luženičky
Milavče Bezvěrov I
Starý Kramolín Otov u Nového Kramolína
Ohnišťovice Sedlec u Poběžovic
Zámělič Ždánov
<br> Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické
osoby,které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha s výjimkou těch,kteří si dle § 24 odst.3
lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu <.>
<br> Článek 2
<br> Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u
Městského úřadu Domažlice,odboru životního prostředí,U Nemocnice 579,písemně
<br>
<br>
<br> (popř.ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních
hospodářských osnov,včetně záměru hospodářských opatření.Tyto připomínky a...

Načteno

edesky.cz/d/2994424

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz