« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 15/2019 - volný byt č. 56/1, Branská ul., DO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_15_2019.pdf (281 kB)
Město Domažlice
odbor správy majetku
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br> záměr pronajmout hmotnou nemovitou věc <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
<br> (15/2019)
<br> Rada města na své 18.schůzi dne 14.05.2019 svým usnesením číslo:
<br> 637 - schvaluje záměr pronajmout byt č.1 nacházející se v budově čp.56 v ulici Branská v Domažlicích,s výší
nájemného dle předloženého evidenčního listu s tím,že před uzavřením nájemní smlouvy o nájmu
bytu bude uhrazena kauce ve výši trojnásobku měsíční sazby nájemného <.>
<br> Žadatel o pronájem uvolněné bytové jednotky musí doložit současně s podáním žádosti,že:
a) po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti je zaměstnán v pracovním poměru a jeho čistý měsíční příjem
<br> z tohoto pracovního poměru dosahuje částky minimálně 12.000 Kč,nebo
b) po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti provozuje podnikatelskou činnost (jako osoba samostatně
<br> výdělečně činná) a jeho průměrný čistý měsíční příjem z tohoto podnikání dosahuje minimálně 12.000 Kč,nebo
c) po dobu posledních tří měsíců před podáním žádosti vykonává funkci voleného orgánu právnické osoby ve smyslu
<br> zákona o obchodních korporacích a jeho čistý měsíční příjem (odměna) za výkon této funkce dosahuje minimálně
12.000 Kč <.>
<br> Žádosti o pronájem uvolněné bytové jednotky musí být řádně označeny a jejich nezbytnou náležitostí musí být kontaktní
telefonní číslo žadatele případně jeho e-mailová adresa.Město si vyhrazuje právo nepřihlížet k žádostem nesplňujícím
náležitosti shora uvedené <.>
<br> Doporučený postup při rozhodování o pronájmu uvolněných bytových jednotek s užitnou plochou nad 90 m2:
Záměr pronajmout uvolněnou bytovou jednotku bude zveřejněn na úřední desce MěÚ Domažlice po dobu 15 dní <.>
<br> 1) V případě,že v tomto období bude městu doručena jediná žádost o pronájem uvolněné bytové jednotky,bude radě
města předložen náv...

Načteno

edesky.cz/d/2994423

Meta

Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz