« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc - pozemky a kůlny u BD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_16_2019.pdf (7336 kB)
Město Domažlice
odbor správy majetku
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br> záměr pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
<br> (16/2019)
<br> Rada města na své 18.schůzi dne 14.05.2019 svými usneseními číslo:
<br> 649 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p.č.st.527 v k.ú.Domažlice,vymezenou
situačním plánkem
b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejší stavby (kůlny),která je součástí pozemku p.č.st.527
v k.ú.Domažlice,a je určena k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytovém domě č.p.54 v ulici
Poděbradova,Domažlice - Týnské Předměstí,vymezené situačním plánkem
<br> 650 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p.č.st.773/2,vymezenou situačním plánkem <,>
a pozemek p.č.3762/5,oba v k.ú.Domažlice (Masarykova 141)
<br> 651 - a) schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p.č.st.684/1 v k.ú.Domažlice,vymezenou
situačním plánkem
b) schvaluje záměr pronajmout části vedlejších staveb – kůlny,které jsou součástí pozemku p.č.st <.>
684/1 v k.ú.Domažlice,a jsou určeny k užívání v souvislosti s užíváním bytů v bytových domech č.p <.>
68 v ulici Břetislavova a č.p.49 v ulici Tovární,Domažlice - Dolejší Předměstí,vymezené situačním
plánkem
<br> 652 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat část pozemku p.č.st.201/1 v k.ú.Domažlice (Vodní 17) <,>
vymezenou situačním plánkem
<br> 653 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p.č.2660/6,vymezené situačním plánkem <,>
a pozemek p.č.2659/2,oba v k.ú.Domažlice (Hruškova 247)
<br> 654 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p.č.st.1074,vymezené situačním plánkem <,>
a pozemek p.č.2585/13,oba v k.ú.Domažlice (Vojtěchova 115)
<br> 655 - schvaluje záměr pronajmout/propachtovat části pozemku p.č.st.872/1,vymezené situačním plánkem <,>
a část pozemku p.č.2586/1,vymezenou situačním plánkem,oba v k.ú.Dom...

Načteno

edesky.cz/d/2994422

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz