« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Výzva - Kotlíková dotace

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva - Kotlíková dotace
VYZVA
M6sta Tiebenice
<br> Mdte POSLEDNi moZnost vyuZit
t
<br> KOTLIKOVOU DOTACI
<br> -BEzfnodruA pOlern oo Esrn nlzoo.ooo Ki
- slouii na piedfinancov6ni zdroje vytdpEni
- t.spl6tka mEstu z krajsk6 dotace
- dal5i splStky dle domluvy,max.2.000 Kt mEsiinE,max.po 10 let
<br> - pRivrA oor cE KRA IE A212o.ooo Kt
<br> oD 1.s.2022 PLATi ZAKAZ
KOTLO NA TUnA pnIIVA L.a 2.EMISNIrRfov
<br> Prosime <,>
do 30.5.20L9
<br> KONTAKTUJTE mEstsk6ho specialistu
nebo se
<br> REGISTRUJTE na MEstsk6m riiadu Tiebenice
<br> Ing.Michal Kopiiva
Tel.: 776 L87 85O
E-mail: koprivamichal@seznam.cz
<br> - specialista zajiSt'uje bezplatn6 poradenstvi zdjemcrim o dotaci

Načteno

edesky.cz/d/2994173

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz