« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - 16. květen 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Kamechy - spojovací komunikace Teyschlova - Rerychova
M— M&M/MMČ—
<br> | MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
<br> 601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> 1111 111111111 "am““ 1111 |||-
<br> Odbor dopravy Č.j.: MMB/0197789/20l9 Vyřizuje/linka Brno dne Spis.zn.: 5400/OD/MMB/Ol97789/2019 lng.Lang /542l74217 15.5.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle 9“ 77 odst.1 písm.c) a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-l1192-1/ČJ-2019-0600DI,ze dne 13.5.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením 5 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br> Signex,spol.s r.o <.>,Holzova 138,627 00 Brno,IČ: 499 71 344
<br> stanovuje přechodnou úpravy provozu
<br> na veřejně přístupné účelové komunikaci Kamechy —- spojovací komunikace Teyschlova — Rerychova podle dokumentace,kteráje nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu pokládka kabelu optické sítě na ul.Kamechy <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 20.5.— 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona č.361/2000 Sb.na dobu ma.-\“,| rok od vydání stanovení <.>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být vrozporu spříslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br> Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní ko...

Načteno

edesky.cz/d/2991901

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz