« Najít podobné dokumenty

Město Hora Svaté Kateřiny - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu - mostky Svahová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Hora Svaté Kateřiny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
D
<br> „gf
<br> %?ij &
<br> Chomutov ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
<br> Datum: 14.5.2019
<br> Č.j.: MMCH/83016/2019
<br> Zn.: ZU SIL 13/2019 KIíJ - OOP Vyřizuje: XXXX XXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: j.klima©chomutov-mesto.cz
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města Chomutova,Odbor stavební úřad,jako příslušný orgán státní správy podle 5124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen "zákon o silničním provozu"),a podle ust.5171 a 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici 25220 v místě mostků s ev.č.25220-4 a 25220-5 na katastrálním území obce Svahová,podané společností Centroblog Most s.r.o <.>,nám.14.října 1307/2,150 00 Praha 5 — Smíchov,IČ: 241 66 154 zastoupené jedna- telem Ing.Marko Raškovem,a po odsouhlasení Policie ČR,Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje,Územního od- XXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát (č.j.KRPU-XXXXXfX/ČJ-XXXX-XXXXXX),vyd ává
<br> v souladu s ust.577 odst.1 písm.c),odst.5) a 578 zákona o silničním provozu a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dálejen „vyhláška"),opatření obecné povahy o
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> na silnici ||| / 25220 na katastrálním území obce Svahová
<br> spočívající v umístění dopravního značení (dále jen "DZ") podle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto sta- novení,za níže uvedených podmínek pro realizaci:
<br> 1.Osazení 02 bude realizovat osoba oprávněná k jeho instalací,v souladu se "Zásadamí pro přechodné dopravní znas čenína pozemních komunikacích" (TP 56),s vyhláškou a příslušnými technickými normami <.>
<br> 2.Termín umístění 02: podle podmínek povolení k omezení silničního provozu <.>
<br> 3.K označení bude použito 02 v základnívelikosti a v reflexním provedení.02 bude osazeno na odpovídajících nosičích a musí být zajištěny proti ...

Načteno

edesky.cz/d/2991816

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Hora Svaté Kateřiny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz