« Najít podobné dokumenty

Město Lovosice - VŘ - referent sociálních věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Lovosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VŘ - referent sociálních věcí
Město Lovosice
<br> tajemník Městského úřadu Lovosice vyhlašuje výběrové řízení podle zákona 312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů
<br> na pracovní pozici referent sociálních věcí
<br> Místo výkonu práce: Městský úřad Lovosice,Školní 407/2,Lovosice + území obce s rozšířenou působností
<br> Specifikace zaměření činnosti referenta sociálních věcí: / koordinace a usměrňování tvorby komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění zajištění agendy zdravotnictví kolizní opatrovnictví osob,které nejsou schopny sami jednat a nemají zákonného zástupce při uzavírání smlouvy s poskytovatelem sociální služby / zpracování dotačních programů města na podporu sociálních a souvisejících služeb \/ plnění úkolů vyplývající z povinnosti Městského úřadu Lovosice,včetně mimořádných akcí odboru
<br> \\\
<br> Datum nástupu: dohodou na dobu neurčitou
<br> Předpoklady:.státní občanství ČR nebo cizí státní příslušník s trvalým pobytem v ČR plná svéprávnost bezúhonnost zdravotní způsobilost odborná způsobilost dle 2.č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů
<br> 0.<.> <.>
<br> Požadavky:
<br>.vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu se sociálním zaměřením nebo vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením,popřípadě úplné střední odborné vzdělání se sociálním zaměřením s praxív oboru
<br>.řidičské oprávnění skupiny B
<br> Dále výhodou:.praxe na úseku sociálních věcí.zkouška odborné způsobilosti na úseku sociálních služeb
<br> Přihláška musí obsahovat:.jméno,příjmení,titul.datum a místo narození
<br> o státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo OP nebo dokladu o povolení k trvalému pobytu (u cizích státních příslušníků) : datum a podpis zájemce,kontaktní údaje (e-mail <.>,telefon)
<br> a přílohy:.ověře...

Načteno

edesky.cz/d/2991540

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Lovosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz