« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Rozhodnutí o vydání souhlasu k uzavření veřejnoprávní smlouvy č. OKTAJSML/00004/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o vydání souhlasu s VS č. OKTAJSML000042019.pdf
(: n )( u 4 F “A R
<br> lllllllllllllMWtllllll
<br> prvotní identifikátor
<br> Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne '),5.90 “1 odbor veřejné správy,dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4
<br> aje vykonatelné dne 351011.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Č.j.MV- 46407—6/ODK-2019 Praha 15.dubna 2019
<br> Město Kralupy nad Vltavou
<br> zastoupene starostou města Ing.Markem Czechmannem
<br> se sídlem: Palackého náměstí 1,278 01 Kralupy nad Vltavou ID datové schránky: Szzbqu
<br> Město Neratovice
<br> zastoupené starostou města Ing.Romanem Kroužeckým se sídlem: Kojetická 102,277 44 Neratovice
<br> ID datové schránky: 45qb689
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly,v souladu s ustanovením 5 160 odst.5 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve spojení s ustanovením & 66a odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> souhlasí
<br> s veřejnoprávní smlouvou schválenou usnesením Rady města Kralupy nad Vltavou č.19/6/2/1,ze dne 18.3.2019,a usnesením Rady města Neratovice č.06/33/19,ze dne 13.3.2019,podepsanou dne 21.března 2019 městem Kralupy nad Vltavou,se sídlem Palackého náměstí 1,27801 Kralupy nad Vltavou a městem Neratovice,se sídlem Kojetická 102,277 44 Neratovice,na základě níž bude Městský úřad Neratovice vykonávat ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou,jako obce s obecním úřadem s rozšířenou působností,přenesenou působnost v rozsahu stanoveném podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a odst.7 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a ust.š 40 odst.4 písm.a) b) a d) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1 \!ypravenri
<br> img,-„3 ll? m.„fi;j _AÚ?.íXÉŠ/f/V
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> O.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Odůvodnění
<...

Načteno

edesky.cz/d/2991457


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz