« Najít podobné dokumenty

Město Kralupy Nad Vltavou - Záměr města prodat část pozemku p.č.348/1 v k.ú. Lobeč

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kralupy Nad Vltavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodej části pozemku Lobeč.pdf
Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou,odbor realizace investic a správy majetku
Palackého nám.1,278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz,podatelna@mestokralupy.cz,tel.: 315 739 811
IČ: 00236977,DIČ: CZ 00236977,DS: 8zzbfvq
<br> Č.J.: MUKV/37403/2019
SPIS.ZN.: S-7780/2019
DATUM: 14.05.2019
<br> Město Kralupy nad Vltavou
zveřejňuje v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> záměr prodat Farní charitě Kralupy nad Vltavou část pozemku
<br> Katastrální území: Lobeč
Pozemek: část pozemku parc.č.348/1 o výměře cca 860 m2 <,>
zapsaného na listu vlastnictví č.10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
katastrální pracoviště Mělník
Účel využití: výstavba bytového domu s byty pro sociální bydlení
<br> Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na Městském úřadě Kralupy nad Vltavou,oddělení správy majetku,nebo
na tel.č.315 739 806 – XXXXXX XXXXXXXX <.>
Žádost nebo připomínky k prodeji lze podat písemně maximálně do 15 dnů ode dne vyvěšení Městskému úřadu v
Kralupech nad Vltavou,odboru realizace investic a správy majetku,Palackého nám.1 <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX Ing.Vojtěch Pohl
starosta města otisk úředního razítka místostarosta města
<br>
1
<br>
2019-05-15T11:10:58+0000
Not specified
<br>
2019-05-15T12:12:53+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2991456

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kralupy Nad Vltavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz