« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Oznámení o výběrovém řízení - Prodej nemovitého majetku v k. ú. Lužná u Rakovníka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Beroun - Oznámení o výběrovém řízení - Prodej nemovitého majetku v k. ú. Lužná u Rakovníka
llllljelzllljlllljlllllIllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIII
<br> Čj.: UZSVMISBEIZG15/2019—SBEM
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Uzemní pracoviště Střední Cechy,odbor Odloučené pracoviště Beroun Politických vězňů 20,266 01 Beroun
<br> oznámení o VÝBĚROVÉM Řízení s AUKCÍ
<br> čís.SBEl021í2019 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitého majetku
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“),jemuž podle 5 9 zákona č.219I2000 Sb <.>,o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“),přísluší hospodařit s níže uvedeným majetkem,podle ustanovení 5 21 a násl.vyhlášky č.62/2001 Sb <.>,ohospodařeni organizačních složek státu astátních organizací s majetkem státu,ve znění pozdějších předpisů,po splnění všech zákonných podmínek <,>
<br> vyhlašuje dne 16.května 2019
<br> výběrové řízení 3 aukci (dále též „VŘ“) na prodej dále uvedeného majetku ve vlastnictví České republiky (dále jen „Prodávaný majetek") <.>
<br> |.Prodávaný majetek
<br> Pozemek parcelní č.1478" o výměře 3022 m2,zahrada,zemědělský půdní fond
<br> Pozemek parcelní č.1479" o výměře 384 m2,orná půda,zemědělský půdní fond
<br> Pozemek parcelní č.148113 o výměře 7 m2,trvalý travní porost,zemědělský půdní fond,včetně součástí a příslušenství (náletového neudržovaného,polomového porostu a dřevěné kolny)
<br> zapsané na listu vlastnictvi č.60000 pro katastrální území Lužná u Rakovníka,obec Lužná,vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,Katastrálním pracovištěm Rakovník <.>
<br> Il.Popis prodávaného majetku
<br> Pozemky se nacházejí v lokalitě U Brůdku,v okrajové části obce.Jedná se o pozemky bývalého zahradnictví.Na části pozemku p.č.147811 se nachází neudržovaný trvalý porost,zčásti náletový.Veškerý porost je ve stavu polomu.Spodní podrost je pak náletový křovinatý.Na pozemku se nachází dřevostavba- kolna,která není zapsána v katastru nemovitostí.Jedná se o jednoduc...

Načteno

edesky.cz/d/2991024

Meta

Prodej   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz