« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Oznámení o výsledku - Nová přípojka NN - aquapark Rakovník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o výsledku - Nová přípojka NN - aquapark Rakovník
A ' MĚSTO RAKOVNÍK Rakovnlk Městský úřad Rakovník
<br> M É s T 0 Odbor výstavby a investic
<br> Husovo nám.27,269 1v8 Rakovník „ IC: 00244309 DIC: C200244309
<br> Čí j.Výst./22062/2019/St V Rakovníku dne: 16.5.2019
<br> OZNÁMENÍ o VÝSLEDKU veřejné zakázky malého rozsahu:
<br> „Nová přigoika NN — aquapark Rakovník“
<br> Výše uvedený zadavatel si dovoluje oznámit všem dodavatelům,že Rada města Rakovník přijala na své 15.schůzi dne 15.5.2019 usnesení č.382/19:
<br> USNESENÍ 382/19 Rada města
<br> bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu:
<br> „Nová přípojka NN » aquapark Rakovník“ včetně pořadí stanoveného komisí pro hodnocení
<br> nabídek:
<br> 1.UNISERVIS HAŠEK s.r.o <.>,IČ 25719980,Na Pískal9,273 01 Žilina <,>
<br> rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo s UNISERVIS HAŠEK s.r.o <.>,IČ 25719980,Na Píska 19 <,>
<br> 273 01 Žilina,v navrhovaném znění za cenu 1 699 587; Kč bez DPH <,>
<br> pověřuje OSM zajištěním dodavatele energie v předpokládaném termínu od 08/2019 <,>
<br> bere na vědomí informaci o nutnosti navýšit položku rozpočtu odboru výstavby a investic
<br> „Rekonstrukce plaveckého bazénu“ pro zajištění finančního krytí realizace stavby v roce 2019.(Přijato všemi 6 hlasy)
<br> Námitky dle & 241 zák.134/2016 Sb.proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné <.>
<br> S pozdravem
<br> PaedDr <.>
<br> starosta
<br> Způsob
<br> XXXXX XXXXX „_
<br> zveřejnění výzvy:
<br> Vyvěšeno dne XX.5.2019
<br> (včetně zveřejnění na www.mesto-rakomik.cz_ Úřední deska.profil zadavatele)
<br> Sejmuto dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Město Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník,IČ: 00244309,DIČ: cz 00244309 tel.: +420 313 259 111,e—mail: posta©murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto—rakovnik.cz

Načteno

edesky.cz/d/2991022

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz