« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - Výsledek veřejné zakázky "Vytvoření 2 virtuálních strojů a nákup software"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledek veřejné zakázky "Vytvoření 2 virtuálních strojů a nákup software"
MĚSTO RAKOVNÍK
<br> Městský úřad Rakovník
<br> Odbor vnitřních věcí
<br>
<br>
Město Rakovník,Husovo náměstí 27,269 18 Rakovník,IČ: 00244309,DIČ: CZ 00244309
<br> tel.: +420 313 259 111,e-mail: posta@murako.cz,ISDS: qb9bqrd,www.mesto-rakovnik.cz
<br> Č.j.MURA/24673/2019
<br> V Rakovníku dne: 16.5.2019
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU
<br>
<br> veřejné zakázky malého rozsahu:
<br>
<br> „Vytvoření 2 virtuálních strojů a nákup software“
<br>
<br> Výše uvedený zadavatel si dovoluje oznámit všem dodavatelům,že Rada města Rakovník přijala na své
<br> 15.schůzi konané dne 15.5.2019 usnesení č.376/19 <.>
<br>
B.Zpráva k výsledku veřejné zakázky na Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru
<br> U S N E S E N Í 376/19
<br> Rada města
- rozhoduje zrušit bez udání důvodu veřejnou zakázku na vytvoření 2 virtuálních strojů a nákup
<br> software,schválenou usnesením rady města č.260/19 ze dne 3.4.2019 <,>
<br> - rozhoduje vypsat novou veřejnou zakázku na Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru
v navrhovaném znění <,>
<br> - jmenuje hodnotící komisi na shora uvedenou zakázku ve složení: Ing.XXX XXXXXX,Mgr.Bohumil
Štíbr,Bc.XXXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,Bc.XXXXXX XXXXX.(Přijato všemi X hlasy)
<br>
<br>
<br> Námitky dle § 241 zák.134/2016 Sb.proti rozhodnutí zadavatele nejsou přípustné <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PaedDr.XXXXX XXXXX <,>
<br> starosta
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Způsob zveřejnění výzvy:
<br> Vyvěšeno dne 16.5.2019
<br> (včetně zveřejnění na www.mesto-rakovnik.cz,Úřední deska)
<br> Sejmuto dne………………………………………

Načteno

edesky.cz/d/2991021

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz