« Najít podobné dokumenty

Město Rakovník - VZ - Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rakovník.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZ - Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru
A,MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK __Bakomlk
<br> Odbor vnitřních věcí MĚSTO
<br> Č.j.MURA/246670019
<br> Odpovědná osoba: Mgr.XXXXXXX XXXXX V Rakovníku dne: XX.X.XXXX
<br> S pozdravem ___-79%
<br> PaedDr.Luděk Ští r starosta
<br> Město Rakovník,Hus
<br> ovo náměstí27,269 18 Rakovník tel.: +420 313 25911
<br>,IČ: 00244309,DIČ: cz 00244309 L&m4m3B5U3MJmmmp
<br> osta©murako.cz,ISDS: qb9bqrd
<br> TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY
<br> s ustanovením 5 6 á š 27 a g“ 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,ve znění ozdě'ších řed isů Vytvoření virtuálního stroje a nákup softwaru
<br> Název veřejné zakázky
<br> Identifikační údaje zadavatele
<br> Obchodní firma nebo název: Město Rakovník
<br> IC: 00244309
<br> DIC: C200244309
<br> Adresa sídla: Husovo náměstí 27/1,269 18 Rakovník Osoba oprávněná za zadavatele „
<br> jednat: PaedDr.XXXXX XXXXX,starosta Odpovědná osoba: Bc.XXXXXX XXXXX
<br> Telefon,fax: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-mail: dvacha©murakocz
<br> Všeobecně k výzvě:
<br> Každý z uchazečů může podat pouze jednu nabidku.Dodavatel,který podá nabídku vzadávacím řízení,nesmí být současně subdodavatelem,jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci <.>
<br> Nabídka nesmí přesáhnout finanční limity dané zákonem č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) pro zakázku malého rozsahu,popř.příslušným nařízením vlády České republiky pro dané období <.>
<br> 1.Informace o druhu a předmětu veřeiné zakázky ( VZ) a ieho technická
<br> specifikace
<br> Předmětem zakázky je vytvoření jednoho virtuálního stroje s OS Microsoft Windows Server 2019 na technickém zařízení zadavatele,nákupu 1 licenci Microsoft SQL Serveru 2017,75 kusů licencí USER CAL MS server 2019 a jedné licencí OS Microsoft Windows Server 2019 dle specifikace předmětu plnění uvedené v příloze č.2 této výzvy <.>
<br> 2.Zpracování cenového návrhu a varianty řešení
<br> Cenový návrh zpracujte v jednom řešení.Další variantní řešení zadavatel vylučuje <.>
<br> Doložte pol...

Načteno

edesky.cz/d/2991020

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rakovník      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz