« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - č. parc. 4279, k. ú. Vinohrady, Ondříčkova 321/22, Praha 3 TSK-3958/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

č. parc. 4279, k. ú. Vinohrady, Ondříčkova 321/22, Praha 3 TSK-3958/2019
Hlavní město Praha Mariánské.nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:C200064581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s.se sídlem Řásnovka 8/770,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PÚJČIT
<br> část komunikace Ondříčkova 321/22,Praha 3 za účelem jednoho vyhrazeného stání pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P
<br> budoucí vypůjčitel: XXX XXXXXXX Ondříčkova XXX/XX,Praha X
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX XXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXX XXX XXX,fax:
<br> První den zveřejnění: 16.5.2019
<br> Poslední den zveřejnění: 31.5.2019
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> / XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> referent obchodního oddělení TECH.smívÁcha—UŠKÁC—í'l _,hl.m.PRAHY,a.s.: ÍRasnovka 77023,“| 10 00 PRAHA ][.<.> _ 213
<br> 9193620170,parc.č.4279,k.ú.Vinohrady,Praha 3

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz