« Najít podobné dokumenty

Město Louny - OOP-úprava provozu Louny-Želkovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP-úprava provozu Louny-Želkovice
Tel.: +420 475 657 111 Fax: +420 475 200 245 Url: www.kr-ustecky.cz E-mail: urad@kr-ustecky.cz strana 1 / 2 Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem odbor dopravy a silničního hospodářství Dle rozdělovníku Datum: 13.května 2019 Spisová značka: KUUK/60631/2019 Číslo jednací: KUUK/62759/2019/DS JID: 77308/2019/KUUK Vyřizuje/linka: Ing.Jiří Bárta/329 E-mail: barta.j@kr-ustecky.cz Opatření obecné povahy Krajský úřad Ústeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“),jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I.třídy dle ustanovení § 77 odst.1 písm.b a § 124 odst.4 písm.b zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),na základě podnětu navrhovatele,doručeného dne 7.5.2019,a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,Územního odboru Louny,Dopravního inspektorátu (dále jen „Krajského ředitelství policie“),č.j.KRPU-84458-1/ČJ-2019-040706 ze dne 3.5.2019,stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci,spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského řešení Silnice: I/15 a I/28 Lokalita: Louny - Želkovice Důvod: Vedení objízdné trasy po komunikacích I/15 a I/28 Termín: 22.5.2019 – 31.10.2019 Navrhovatel: SIGNAL,Dopravní značení spol.s r.o <.>,U Cukrovaru 495/6,400 07 Ústí nad Labem pro Reader & Falge s.r.o <.>,Přívozní 114/2,410 02 Lovosice (odpovědná osoba pan Kostelecký – mobil: 702 225 596) Název akce: Rekonstrukce mostu ev.Č.249-003A Libčeves při dodržení těchto podmínek: 1.Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu probíhající akce a po jejím ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.2.Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na...

Načteno

edesky.cz/d/2988737

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz