« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 v.hryncukova@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br> M ě s t o L o u n y
<br> odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
<br> Úřední deska MÚ Louny
<br>
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 36230/2019/OSM
<br>
VYŘIZUJE Věra Hrynčuková
<br> TELEFON: 415 621 104
FAX: 415 621 100
DATUM: 14.05.2019
<br>
<br>
<br> Oznámení o záměru města propachtovat nemovitý majetek
<br> V souladu se zněním § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,oznamujeme záměr Města
Louny propachtovat nemovitý majetek z jeho vlastnictví v tomto rozsahu:
<br> • pozemek p.č.3667/103 orná půda
<br> zapsaný v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj,Katastrální
pracoviště Louny,na listu vlastnictví číslo 10001,pro katastrální území,obec a okres Louny <.>
<br> Propachtování výše uvedeného nemovitého majetku projednají příslušné orgány města.Bližší
informace Vám v případě zájmu poskytne odbor správy majetku MÚ Louny <.>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno : 15.05.2019
Sejmuto : 31.05.2019
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Louny
<br>
<br> 2019-05-15T05:49:34+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2988734

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz