« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – frézování povrchu komunikace, výměny obrub a opravy kanalizačních vpustí na ul. Řípská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-15 - VV MMB_0196595_2019 příloha 2
5
0
0
m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> A
<br> B
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 04/2019
<br> 6xA4
<br> -
<br> 1RDS
<br> cs
<br> SITUACE DIO - DETAIL B
<br> SITUACE DIO - DETAIL C
<br> SITUACE DIO - DETAIL D SITUACE DIO - DETAIL E SITUACE DIO - DETAIL F
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br>
2019-05-15T11:07:36+0200
Ing.XXXXXX XXXX ffXabXXXXXXXXXXXXXdXXXXXXcXddXXXbaXfXXfa
2019-05-15 - VV MMB_0196595_2019 příloha
5
0
0
m
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> PLATNOST DOKUMENTACE
<br> LEGENDA
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br>
<br> A
<br> B
<br> SITUACE DIO - DETAIL A
<br> 177/2017
<br> 04/2019
<br> 6xA4
<br> -
<br> 1RDS
<br> cs
<br> SITUACE DIO - DETAIL B
<br> SITUACE DIO - DETAIL C
<br> SITUACE DIO - DETAIL D SITUACE DIO - DETAIL E SITUACE DIO - DETAIL F
<br> C
<br> D
<br> E
<br> F
<br>
2019-05-15T11:07:51+0200
Ing.XXXXXX XXXX dXXXacXfcbeXXXbfXXffaXXeXXXXaXXfaXebceeX
2019-05-15 - VV MMB_0196595_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0196595/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0196595/2019 Ing.Lang /542174217 11.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-91633-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 17.4.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> GEFAB CS,spol.s r.o <.>,Švédská 5,620 00 Brno,IČ: 416 02 901
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici III.třídy Řípská,na místní pozemní komunikací Řípská a na veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích příjezdová komunikace k Letišti Brno – Tuřany a výjezd od čerpací
<br> stanice Robin Oil na ul.Řípská podle dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu frézování povrchu komunikace,výměny obrub a opravy kanalizačních vpustí
<br> na ul.Řípská <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 15.5.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br> Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,příp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
<br> Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.3...

Načteno

edesky.cz/d/2987254

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz