« Najít podobné dokumenty

Město Louny - MŠ Mateřinka, Holárkovy sady 2386, Louny - rekonstrukce plynové kotelny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vývěska - MŠ Mateřinka, Holárkovy sady 2386, Louny - rekonstrukce plynové kotelny
Vyvěšeno dne: 15.05.2019 MULN/5016/2019/OSM/2
Sejmuto dne: 03.06.2019
<br>
<br>
Město Louny,zastoupené odborem správy majetku
vyhlašuje ve smyslu pravidel RM P8/2016 v platném znění
<br> zadání veřejné zakázky
<br>
„MŠ Mateřinka,Holárkovy sady 2386,Louny – rekonstrukce plynové kotelny“
<br>
1.Vymezení plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem soutěže je kompletní realizace díla tj.dodávek a stavebních prací vč.dodávky
materiálu a výrobků <.>
Jedná se zejména o demontáž stávajícího stacionárního plynového kotle
s výkonem 2x130 kW a kompletního rozvodu plynu až ke stávajícímu plynoměru,demontáž
potrubí ÚT od stávajícího kotle až k rozdělovači spolu se stacionárním ohřívačem teplé vody <,>
expanzního potrubí vč.stávající zastaralé otevřené expanzní nádoby o objemu 400 l <,>
umístěné ve II.NP budovy MŠ.Zdemontovány budou i kouřovody od kotlů do komínového
průduchu <.>
<br>
Nově budou osazeny dva kondenzační plynové kotle,expanzomat,300 l nepřímotopný
zásobník TV,2 elektronická čerpadla,indikátor úniku plynu a budou provedeny veškeré
potřebné rozvody vč.vyvložkování komínu.V rámci rekonstrukce kotelny budou provedeny
rovněž zednické opravy podlahy,omítek a nová výmalba stěn <.>
Kotelna po rekonstrukci bude zařazena do III.kategorie a bude bezobslužná s namátkovou
kontrolou <.>
<br>
Na realizaci akce,resp.díla byla zpracována projektová dokumentace „Mateřská školka
„Mateřinka“ Horálkovy sady 2386,Louny – Rekonstrukce plynové kotelny“,zak.č.190218 <,>
ověřená zodpovědným projektantem Petrem Kouřimským,č.autorizace ČKAIT 0400693 <,>
jejíž součástí je projektová dokumentace „MŠ Mateřinka,Horálkovy sady 2386,Louny –
Elektroinstalace,měření a regulace“,zak.č.K/40/19,ověřená zodpovědným projektantem
Ing.Václavem Havlem č.autorizace ČKAIT 0400881 (dále jen „PD“) <.>
<br> Zadavatel umožňuje uchazečům použít,resp.navrhnout jiný kondenzační kotel,který však
musí splnit požadavky projektanta na technické parametry,které jsou blíže specifikovány
v článku 4 zadávací dokumentace <.>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/2986099

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz