« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
ÚSTŘEDNA E-MAIL INTERNET BANKOVNÍ SPOJENÍ IČ DIČ
415 621 111 v.hryncukova@mulouny.cz www.mulouny.cz ČS Louny,č.ú.19-1020793399/0800 00265209 CZ00265209
<br>
1
<br> M ě s t o L o u n y
<br> odbor správy majetku
<br> Mírové náměstí 35,440 23 Louny
<br>
<br> Úřední deska MÚ Louny
<br>
<br>
ČÍSLO JEDNACÍ: MULNCJ 36232/2019/OSM
<br>
VYŘIZUJE: Věra Hrynčuková
<br> TELEFON: 415 621 104
FAX: 415 621 100
DATUM: 14.05.2019
<br>
<br>
V souladu se zněním § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,oznamujeme záměr
Města Louny změnit obsah smlouvy o zemědělském pachtu
čj.MULNCJ 56154/2015 uzavřené dne 27.07.2015,ve znění dodatků č.1 - 3.Změnou
pachtovní smlouvy by mělo dojít k úpravě předmětu smlouvy a k úpravě pachtovného <.>
<br> Změnu pachtovní smlouvy k výše uvedenému projednají příslušné orgány města na svém
zasedání.Bližší informace Vám v případě zájmu poskytne odbor správy majetku MÚ Louny <.>
<br>
<br>
Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno : 15.05.2019
Sejmuto : 31.05.2019
<br>
<br>
Oznámení o záměru změny smlouvy o zemědělském pachtu
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXXX v.r <.>
vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Louny

Načteno

edesky.cz/d/2986097

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz