« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Oznámení zahájení řízení o odstranění vraku: Dobroměřice - vrak na komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení řízení o odstranění vraku: Dobroměřice - vrak na komunikaci
Strana 1 (celkem 2)
<br> *MULNX00X46LH*
*MULNX00X46LH*
<br> Městský úřad Louny
odbor stavebního úřadu
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/4552/2019/SU/KJ Louny 13.05.2019
Číslo jednací: MULNCJ 34058/2019
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
XXX XXXXXX
<br>
<br> Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
415 621 224
415 621 100
j.krejci@mulouny.cz
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
<br>
Městský úřad Louny,odbor stavebního úřadu,podle § 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“) v souladu s ust.§
19c.odst.1.písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 46 zákona č.500/2004 Sb.<,>
správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) <,>
<br>
oznamuje zahájení správního řízení o uložení odstavení vraku z pozemní komunikace <.>
<br> Dne 18.03.2019 podal vlastník místních komunikací v Lounech,Město Louny,zast.odborem správy
majetku MÚ Louny podnět k
<br>
odstranění vraku vozidla Daihatsu e4*2001/116*0072 JDAL251S001003308,typ 251LS-GVDFW <,>
barvy N05
<br>
<br> z veřejně přístupné účelové komunikace na pč.650/11 kú.Dobroměřice,mezi obchvatem - silnicí I/28
a řekou Ohře.Vlastníkem této pozemní komunikace je Česká republika zast.Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR,Na Pankráci 546/56,Nusle,140 00 Praha 4.Toto vozidlo zřetelně vykazuje známky vraku
- nachází se zde pouze karoserie vozidla,bez kol,dveří a vybavení interiéru a rovněž mu chybějí
části motoru <.>
Z důvodu,že provozovatel vraku nebyl v centrálním registru vozidel nalezen,silniční správní úřad
podle §25 správního řádu,oznamuje zahájení správního řízení ve věci odstranění vraku z veřejně
přístupné komunikace na pč.650/11 kú.Dobroměřice <,>
<br>
veřejnou vyhláškou <.>
<br> Dle ust.§ 19,odst.2,písmene g) zákona ...

Načteno

edesky.cz/d/2983846

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz