« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - OOP - SPDZ - uzavírka provozu - ul. Waldhegerova - vodovodní a kanalizační přípojka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

32884pril.pdf (246 kB)
Příloha k č.j.KRPP-67156-1/ČJ-2019-030106
<br>
<br>
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
STAVBY
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
<br> 300 m
<br> MIMO
<br> VOZIDEL
<br> STAVBY
32884.pdf (178 kB)
Městský úřad Domažlice
odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U nemocnice 579
344 20 Domažlice
<br> Čj.: MeDO-32884/2019-Bra
Spis: OD – 4502/2019
Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
V Domažlicích dne 14.05.2019
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou
působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti fyzické osoby podané dne 29.04.2019,po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,územního
odboru Domažlice,dopravního inspektorátu Domažlice,č.j.KRPP-67156-1/ČJ-2019-030106,ze dne
09.05.2019 <,>
<br> s t a n o v í
opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona
o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní komunikaci:
<br> Dotčený úsek: místní komunikace – ul.Waldhegerova ve městě Domažlice – uzavírka provozu v úseku od
křiž.ul.Waldhegerova a ul.Špillarova ke XXXX.ul.Waldhegerova a komunikace u garáží v délce cca 70,00 m
za účelem provedení stavebních prací při zřízení vodovodní a kanalizační přípojky
Stanovené dopravní značení: B1,Z2+3xS7,E 13 „mimo dopravní obsluhy“,B 24 b + E 13 „mimo
dopravní obsluhy“,B 24 a + E 13 „mimo dopravní obsluhy“,IP 10a,IP 10b a stávající DZ,které je v rozporu
s přechodnou úpravou provozu zakrýt
Doba platnosti: od 03.06.2019 do 06.06.2019 (po dobu provádění stavebních prací)
<br> Toto stanovení přechodné úpravy provozu se vydává za následujících podmínek:
Osazené dopravní značení musí být v souladu s ustanoveními ...

Načteno

edesky.cz/d/2982438

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz