« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Nařízení státní veterinární správy-opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Narizeni_SVS__MVO-MVP_Zahorany.pdf (145 kB)
str.1 z 3
<br> Č.j.SVS/2019/058523-P
<br> NA ÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj jako místně a věcně
příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst.1 písm.c) zák.č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu
s ustanovením § 15 odst.1 písm.a),b) a e),§ 17 odst.4,§ 54 odst.1 písm.a),b) a d),§ 54 odst.2
písm.a) veterinárního zákona a podle § 11 odst.2 vyhlášky č.18/2018 Sb <.>,o veterinárních
požadavcích na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a zdolávání a o změně některých
souvisejících vyhlášek (dále jen „vyhláška č.18/2018 Sb.“) nařizuje tato
<br> mimo ádná veterinární opat ení
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Plzeňském kraji:
<br> Čl.1
<br>
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární
správy pro Plzeňský kraj vyhlásila rozhodnutími o mimořádných veterinárních opatřeních ze dne
09.05.2019,č.j.: SVS/2019/057922-P,SVS/2019/057974-P,SVS/2019/058037-P,SVS/2019/058063-
P,3 stanoviště chovu včel v jižní části obce Zahořany,k.ú.789925 Zahořany u Domažlic <.>
<br> Čl.2
<br> Vymezení ochranného pásma
<br> Ochranným pásmem vymezeným kolem ohnisek nákazy,s přihlédnutím k epizootologickým <,>
zeměpisným,biologickým a ekologickým podmínkám,se stanovují tato katastrální území: Bořice u
Domažlic - 608181,Kout na Šumavě – 671231,Oprechtice na Šumavě – 712027,Radonice u Milavčí -
738255,Sedlice u Domažlic - 746908,Smolov u Domažlic - 700088,Spáňov – 752771,Stanětice –
753505 a Zahořany u Domažlic – 789925 <.>
<br> Čl.3
<br> Opat ení v ochranném pásmu
<br> (1) Zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma <.>
<br>
(2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z
<br> území prostého nákazy je možné jen se souhlasem KVSP,vydaným na základě žádosti chovatele
doložené ne...

Načteno

edesky.cz/d/2982435

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz