« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Pravidla RML č.P7/2019 - Organizačni řád Městského úřadu Louny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pravidla RML č.P7/2019 - Organizačni řád Městského úřadu Louny
21
<br> P r a v i d l a
<br> Rady města Loun
<br> č.P7/2019
„Organizační řád Městského úřadu Louny“
Květen 2019
O b s a h:
Článek 1 - Úvodní ustanovení
<br> 1.1
Působnost úřadu
<br> 1.2
Počet zaměstnanců
<br> 1.3
Pracovní doba
<br> 1.4
Úřední hodiny pro veřejnost
<br> 1.5
Úřední hodiny pro veřejnost v době od 01.07.do 31.08 <.>
<br> Článek 2 - Organizační struktura úřadu
<br> 2.1
Členění úřadu do odborů
<br> 2.2
Rozdělení pravomocí mezi odbory při vyřizování přestupků,správních deliktů a udělování pokut
<br>
2.2.1
<br> Odbor správní
<br>
2.2.2
<br> Odbor stavebního úřadu
<br> 2.2.3
<br> Odbor životního prostředí
<br> 2.2.4
<br> Obecní živnostenský úřad
<br>
2.2.5
<br> Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
<br> 2.2.6
<br> Odbor správy majetku
<br> 2.2.7
<br> Odbor školství,kultury a sportu
Článek 3 - Řízení úřadu
<br> 3.1
Zásady řízení úřadu
<br> 3.2
Starosta
<br> 3.3
Místostarosta
<br> 3.4
Jednání jménem města a úřadu
<br> 3.5
Tajemník
<br> 3.6
Vedoucí odborů
<br> 3.7
Vedoucí oddělení
3.8
Vedoucí úseků
3.9
Vzájemné zastupování
<br> 3.10
Vydávání vnitřních předpisů
<br> 3.11
Odměňování zaměstnanců úřadu
<br> 3.12
Pracovní náplně jednotlivých odborů
<br> 3.13
Vnitřní auditor
Článek 4 - Závěrečná ustanovení
<br> Článek 1
<br> Úvodní ustanovení
<br> Tento organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Louny (dále "úřad"),stanovuje rozdělení pravomocí v rámci úřadu,mezi jednotlivými odbory,jejich vzájemné vztahy a vztahy k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám,které město zřizuje (dále "organizace města") <.>
<br> Postavení,působnost úřadu a vztahy úřadu k orgánům města upravuje zákon č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a pokud jde o působnost,též zvláštní zákony <.>
<br> Úřad plní úkoly v oblasti samostatné působnosti (§ 109 odst.3 písm.a) zákona) a přenesené působnosti (§ 109 odst.3 písm.b) zákona).Ve věcech samostatné plní úkoly,které mu uložily rada města (dále jen „RM“) a zastupitelstvo města (dá...

Načteno

edesky.cz/d/2981665

Meta

Volby   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz