« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Veřejná zakázka - Oprava fasády radnice III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná zakázka - Oprava fasády radnice III
Vyvěšeno dne: 06.05.2019 MULN/2191/2019/OSM/22
Sejmuto dne: 27.05.2019
<br>
<br>
Město Louny,zastoupené odborem správy majetku
vyhlašuje ve smyslu pravidel RM P8/2016 v platném znění
<br> zadání veřejné zakázky
<br>
„Oprava jižní části fasády budovy radnice čp.35 III“
<br>
1.Vymezení plnění veřejné zakázky
<br> Předmětem soutěže je kompletní realizace díla,tj.stavebních prací vč.dodávky materiálu a
výrobků <.>
<br> Oprava fasády zahrnuje zejména:
- omytí fasády
- opravu poškozeného zdiva
- opravu nesoudržných omítek vč.obnovy ozdobných fasádních prvků
- nový fasádní nátěr
- opravy klempířských prvků
- restaurování souboru alegorických soch (8 ks)
- restaurování sgrafit
- restaurování 2 ks soch nad vstupním portálem vč.erbu a kamenných lvů u oken
<br>
Dílo bude realizováno dle závazného stanoviska SÚ – oddělení památkové péče č.j.:
MULNCJ 75403/2015 ze dne 07.10.2015,dále dle Rozhodnutí SÚ – oddělení památkové
péče č.j.: MULNCJ 70271/2015 ze dne 15.09.2015,Rozhodnutí SÚ – oddělení památkové
péče č.j.: MULNCJ 80834/2017 ze dne 01.11.2017 a restaurátorského záměru na
restaurování sgrafit na fasádě radnice zpracovaného v 03/2015 Petrem Novotným a dle
restaurátorského záměru na restaurování souboru alegorických soch z průčelí budovy
radnice vypracovaného v říjnu 2017 Radomilem Šolcem a Jarmilem Plachým.Všechny tyto
dokumenty vč.fotodokumentace jsou přílohou zadávací dokumentace (dále také „ZD“) <.>
<br> V rámci díla bude provedena i kontrola stavu klempířských prvků,zejména okapů <,>
oplechování říms.Na základě kontroly budou provedeny příp.opravy částí poškozených
klempířských prvků.Do opravy fasády,resp.předmětu zakázky nejsou zahrnuty kamenné
prvky vstupního portálu a kamenné sokly <.>
<br> V rámci díla budou ve 2.NP odstraněny 2 ks držáků vlajek,ve 3.NP v levé části budovy 4 ks
držáků vlajek,přičemž omítka po jejich odstranění bude zrekonstruována.Držáky vlajek nad
portálem budou zachovány <.>
<br> Při provádění prací vybraný dodavatel zajistí ochranu světel u vik...

Načteno

edesky.cz/d/2981657

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz