« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Usnesení z 8. zasedání Rady města Třebenice ze dne 24.04.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 8. zasedání Rady města Třebenice ze dne 24.04.2019
Město Třebenice,Paříkovo náměstí 1,411 13 Třebenice
<br> IČO: 00264521,DIČ: CZ00264521
<br> Telefon: 416594301,e-mail: podatelna@mesto-trebenice.cz
<br> Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních
údajů,ve znění pozdějších předpisů,je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města
Třebenice s omezeným rozsahem zpřístupněných osobních údajů <.>
<br>
<br> Usnesení rady města z 8.zasedání
<br>
Rady města Třebenice konané dne 24.4.2019 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu Třebenice <.>
<br>
Rada na svém zasedání projednala:
<br>
Usnesení č.8/1/2019
<br> RM schvaluje program svého jednání <.>
<br>
Usnesení č.8/2/2019
<br> RM bere na vědomí stav účtu k 24.4.2019 <.>
<br>
Usnesení č.8/3/2019
<br> RM schvaluje kontrolu plnění usnesení <.>
<br> Usnesení č.8/4/2019
<br>
RM schválila pověřit.provedením průzkumu zájmu o kotlíkovou dotaci
ve městě Třebenice a místních částech <.>
<br>
Usnesení č.8/5/2019
<br>
RM schválila Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.10.2018 mezi městem
Třebenice,Paříkovo nám.1,411 13 Třebenice,IČO: 00264521 (objednatel) zastoupené
starostkou Ing.Evou Hajnou,a firmou GIOCA s.r.o <.>,Medvědice 7,411 13 Třebenice,IČO:
02915481 (zhotovitel),zastoupenou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických
Giovannim Capialim na projekt s názvem „Rekonstrukce a zateplení budovy hasičské zbrojnice
v Teplé“.Dodatek se týká navýšení ceny o částku 39 500 Kč za výkopové práce <.>
<br>
Usnesení č.8/6/2019
<br>
RM vzala na vědomí bez připomínek oznámení ředitele Základní školy a mateřské školy,p.o <.>
Třebenice o vyhlášení dvou dnů ředitelského volna ve dnech 29.4.a 30.4.2019 <.>
<br>
<br>
<br>
Usnesení č.8/7/2019
<br>
RM schválila ZŠ a MŠ Třebenice,p.o.přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny
v období od 8.7.2019 do 9.8.2019.Provoz bude opět zahájen dne 12.8.2019 <.>
<br>
Usnesení č.8/8/2019
<br>
RM vzala na vědomí bez připomínek oznámení ředitele Základní školy a mateřské školy,p.o <.>
v...

Načteno

edesky.cz/d/2972880

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz