« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Usnesení z 4/VIII. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Tuřany konaném dne 25. 4. 2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-07 - Usnesení 4_VIII
Statutární město Brno._
<br> Městska cast Brno-Tuřany
<br> ZASTUPITELSTVO MESTSKÉČÁSTI,TUŘANSKÉ NÁM.1,620 00 BRNO
<br> USNESENÍ přijatá na 4/VIII.zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konaném dne 25.4.2019
<br> Bod 1.— Technický bovd (volba ověřovatelů zápisu,schválení programu) v 1.Zastupitelstvo MC Brno-Tuřany volí pro 4/VIII.zasedání Zastupitelstva MC Brno-Tuřany ověřovatele zápisu Bc.Michala Krátkého a XXXXX Kuchtu <.>
<br> X.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje přesunutí bodu č.14 programu ZMČ — Návrh vyhlášky — Statut města Brna jako bod č.8 programu ZMC <.>
<br> 3.Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany schvaluje program 4/VIII.zasedání Zastupitelstva MČ Brno- Tuřany takto:
<br> Technický bod
<br> Námitky členů Zastupitelstva k zápisu z předchozího zasedání Zastupitelstva
<br> Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva
<br> Dotazy k usnesením zjednání Rady
<br> Informace o kontrolách provedených výbory Zastupitelstva
<br> Informace o jednáních starosty a místostarosty
<br> Zásady územního rozvoje
<br> Návrh vyhlášky — Statut města Brna
<br>.Návrhy a podněty občanů
<br> 10.Návrh rozpočtového opatření č.4/2019
<br> 1 l.Závěrečný účet městské části Brno-Tuřany za rok 2018
<br> 12.Účetní závěrka roku 2018
<br> 13.Přehled hospodaření městské části Brno-Tuřany za období 1-3/2019
<br> 14.Žádosti o programové dotace pro rok 2019
<br> 15.Směna pozemků p.č.2236/5 a 2236/6,k.ú.Holásky
<br> 16.Studie řešení Tuřanského náměstí
<br> 17.Územní studie zahrádkářských lokalit
<br> 18.Prodej pozemku p.č.295/2,k.ú.Brněnské Ivanovice
<br> 19.Různé
<br> 20.Závěr
<br> “DPOFQSAřPJNT“
<br> Bod 7.-— Zásadv územního rozvoie Zastupitelstvo MC Brno-Tuřany bere na vědomí uplatňování Zásad územního rozvoje pro Jihomoravský kraj <.>
<br> Bod 8.— Návrh VVhlžĚLšX— Statut města Brna
<br> Zastupitelstvo MC Brno-Tuřany nesouhlasí s navrhovanou změnou čl.3 odst.2 písm.b) a čl.18 odst.1 písm.c) vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,kterou se vydává Statut města Brna,ve znění ...

Načteno

edesky.cz/d/2959278

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz