« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Tuřany - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – realizace prodloužení vodovodního řádku na ul. Sokolnická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Tuřany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2019-05-06 - VV MMB_0188007_2019 příloha
NÁZEV VÝKRESU: STAVBA: KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BRNO-MĚSTO KÚ: TUŘANY DATUM FORMÁT MĚŘÍTKO ÚČEL ČÍS.ZAKÁZKY ARCHIVNÍ ČÍS.ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY VEDOUCÍ PROJEKTANT ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL KONTROLOVAL Prodloužení vodovodního řadu při ulici Sokolnické,Brno SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 02/2019 RDS 4x A4 ----------- Bc.XXXXX XXXX POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BRNO: Bc.XXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK,OBLAST STŘED: KRPB-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ČJ-2019-0600DI-.<.>.<.>.<.> Dne.<.>.<.> /.<.>.<.> /2019 DOKA,s.r.o.Ná návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752 e-mail: info@dokadz.cz www.dokadz.cz mob.: 603 881 905Aleš TESAŘ MAGISTRÁT MĚSTA BRNA: BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE: Dne.<.>.<.> /.<.>.<.> /2019 SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Prodloužení vodovodního řadu při ulici Sokolnické,Brno PDZ - 010 2019 - 012 II/380 směr BRNĚNSKÉ IVANOVICE SOKOLNICE směr II/380 A 1 5 S7 A 1 0 B 2 0 a B 2 0 a B 2 1 a SS Z V 5 SSZ B 2 1 a V 5 A32b A1b A32aA31cA31bA31aA30A29A28A27A26A25A24 A7aA6bA6aA5bA5aA4A3A2bA2aA1a A7b A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 P8P7P6 P5 P4P3P2P1 B23bB23aB22bB22aB21bB21aB20bB20aB19B18B17B16B15B14B13B12B11B10B9B8 B7B6B5B4B3bB3aB2 B34B33B32B31B30B29B28B27B26B25B24b B1 B24a C1 C2a C2b C2c C2d C2e C2f C3a C3b C4a C4b C4c C5a C5b C6a C6b C7a C7b C8a C8b C9a C9b C10a C10b C11a C11b C12a C12b C13a C14bC14aC13b IP1a IP1b IP2 IP3 IP4a IP4b IP5 IP6 IP7 IP8a IP8B IP9 IP10a IP10b IP11a IP11b IP11c IP11d IP11e IP11f IP11g IP12 IP13a IP13b IP13c IP13d IP14a IP14b IP15a IP15b IP16 IP17 IP18a IP18b IP18c IP19 IP20a IP20b IP21a IP22 IP23a IP23b IP24 IP25a IP25b IP26a IP26b IP27a IP27b IP28 IP29 IS1a IS1b IS1c IS1d IS2a IS2b IS2c IS2d IS6d IS6e IS6f IS6g IS7a IS7b IS8a IS8b IS12a IS12b IS13 IS14 IS15a IS15b IS16a IS16b IS16c IS16d IS17 IS18a IS18b IS9a IS3a IS3b IS3c IS3d IS4a IS4b IS4c IS4d IS9b IS9c IS9d ...
2019-05-06 - VV MMB_0188007_2019
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO,Kounicova 67
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Odbor dopravy
<br>
<br> Č.j.: MMB/0188007/2019 Vyřizuje/linka Brno dne
<br> Spis.zn.: 5400/OD/MMB/0188007/2019 Ing.Lang /542174217 3.5.2019
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br>
Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK,č.j.KRPB-48802-1/ČJ-2019-0600DI <,>
<br> ze dne 27.2.2019 <,>
<br> postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb.správní řád <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti:
<br>
<br>
<br> DOKA,s.r.o <.>,Na návsi 11/5,620 00 Brno,IČ: 634 71 752
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnici II.třídy Sokolnická a na místní pozemní komunikaci Moravská podle dokumentace <,>
<br> která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br>
<br> z důvodu realizace prodloužení vodovodního řadu na ul.Sokolnická <.>
<br>
<br> Předpokládaný termín realizace je v období 13.5.– 30.6.2019.Skutečný termín bude upřesněn
<br> v rozhodnutí o záboru,resp.uzavírce komunikace <.>
<br>
<br>
Stanovení je platné pouze jako součást Rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
<br> užívání komunikace,resp.uzavírka komunikace a jeho platnost je omezena podle zákona
<br> č.361/2000 Sb.na dobu max.1 rok od vydání stanovení <.>
<br>
Užití dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu
<br> s příslušnými ustanoveními zákona č.361/2000 Sb <.>,vyhlášky č.398/2009 Sb <.>,vyhlášky
<br> č.294/2015 Sb.a s technickými podmínkami TP 65 a TP 66 <.>
<br>
Povinností žadatele je kontrolovat soulad užití dopravních znače...

Načteno

edesky.cz/d/2956707

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Tuřany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz